Epos Vrywaring

Die inhoud van alle e-posse gestuur deur TRIEGAARDTS Prokureurs is konfidensieel en regsgepriviligeerd. Dit is uitsluitlik bedoel vir die geadresserde. Toegang tot ‘n e-pos deur enigiemand anders is ongemagtig. Indien dit nie vir u bedoel is nie, is enige bekendmaking, kopieĆ«ring, verspreiding of enige aksie of versuim wat staatmaak daarop, verbode en mag selfs onwettig wees. Terwyl enige billke stappe geneem word om die akkuraatheid en korrektheid van die inhoud en feite, elektronies versend, en om die konfidensialiteit daarvan te verseker, word geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid van welke aard ookal aanvaar indien die inhoud en feite, vir welke rede ookal, nie korrek is, of nie die beoogde bestemmimg bereik nie.